Om Galleriet

Galleri Freden startade 1995 i Gamla stan i Stockholm men finns idag på Kantatvägen 9, nära Nacka Centrum.

Galleriet ägs av Rune Herder, som tidigare varit chef för kursgården Vår gård i Saltsjöbaden.

I galleriet finns konst av många kända konstnärer. Speciellt kan nämnas de kända Saltsjöbadskonstnärerna I. Grünewald, Sven X:et Erixson, Oskar Bergman, Olle Hjortsberg m.fl.

Skulpturer finns bl.a. av Christian Eriksson, Nils Sjögren, Axel Wallenberg och Stig Blomberg.

Konst av idag verksamma konstnärer (nutida) finns samlade
i ett rum. Bl.a. konst av Ulf Lundell, Stig Claesson (Slas),
SvenOlof Ehrén, Peter Dahl m.fl.

I galleriet finns också ett stort sortiment konstgods av Lisa Larson, Gustavsberg.

Då öppettiderna är oregelbundna rekommenderas ni att först ringa tel 08/ 715 1888 eller 070/ 525 2509.

Konstverken, som visas på följande sidor, kan ni beställa via E-post